Редакційна політика

Галузь та проблематика

physical and mathematical sciences (mathematics, mechanics, physics), chemical sciences, life sciences (including ecology), engineering sciences (information technology).

 

Політика розділів

Вимоги до оформлення статті.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна колегія серії А (природничі науки)

Головний редактор – д-р. фіз.-мат. наук, проф., академік НАН України В.П. Шевченко
Заст. головного редактора – д-р. фіз.-мат. наук, проф. Ю.М. Кононов
Відповідальний секретар – О.С. Вєтров
Технічний секретар – Г.В. Шелепало


Члени редакційної колегії:
д-р. екон. наук, проф. О.М. Анісімова;
канд. фіз.-мат. наук, доц. К.О. Буряченко;
д-р. фіз.-мат. наук, проф., член-кор. НАН України В.Я. Гутлянський;
д-р. фіз.-мат. наук, проф. В.О. Деркач;
д-р. фіз.-мат. наук, проф. К.М. Довбня;
д-р. фіз.-мат. наук, проф. Т.С. Кагадій;
д-р. техн. наук, проф. О.С. Каіров;
д-р. фіз.-мат. наук, проф. Ю.В. Козаченко;
д-р. фіз.-мат. наук, проф. В.Є. Пузирьов;
д-р. фіз.-мат. наук, проф. В.Ф. Русаков;
д-р. фіз.-мат. наук, проф. І.І. Скрипнік;
д-р. фіз.-мат. наук, доц. Ф.М. Сохацький;
д-р. фіз.-мат. наук, старш. наук. співр. Ю.В. Токовий;
д-р фіз.-мат. наук, проф. Р.М. Тригуб;
канд. екон. наук, доц. Ю.В. Шамарін;
д-р. фіз.-мат. наук, проф. А.Є. Шишков.