Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1/2 (2015) Використання демпфера пасивного типу для стабілізації малих коливань маятника змінної довжини. Анотація   PDF (Русский)
V.E. Puzyryov, O.V. Kamynina, N.V. Savchenko
 
№ 1 (2012) Використання узагальненої теорії в задачах теплопровідності для ізотропних пластин із теплоізольованим розрізом. Анотація   PDF (Русский)
N.S. Bondarenko, A.S. Goltsev
 
№ 1 (2012) Випромінювання акустичної хвилі з тиском заданого профілю товстостінним циліндричним п’єзоперетворювачем. Анотація   PDF (Русский)
N.P. Podchasov, I.V. Yanchevskiy
 
Том 17, № 2 (2013) Внутрішній час біологічних систем, що самоорганізуються Анотація   PDF (Русский)
I.G. Gerasymov
 
№ 1/2 (2016) Вплив в'язкої рідини на дисперсію хвиль у пружному шарі, що взаімодії з в'язким стисливим рідким шаром. Анотація   PDF
O.M. Bagno
 
Том 18, № 1 (2014) Вплив градієнтного магнітного поля на швидкість цементаційного осадження мідних дендритів Анотація   PDF (Русский)
Yu. A. Legenkiy, Yu. N. Pimenov, O. O. Tarasova
 
Том 18, № 2 (2014) Вплив дефектного шару на коефіцієнт відбиття спінових хвиль від напівнескінченого магнонного кристалу Анотація   PDF (Русский)
J. I. Gusieva, L. S. Pokhil, A. N. Kuchko
 
Том 18, № 1 (2014) Вплив деяких іонів металів на бактеріальну очистку техногенних стічних вод з використанням Уф-випромінювання Анотація   PDF
I. Yu. Arevadze
 
Том 18, № 1 (2014) Вплив дисипативного і постійного моментів на стійкість рівномірного обертання твердого тіла Анотація   PDF (Русский)
Yu. N. Kononov, N. V. Kiselyova, Mishura Mishura, D. V. Mishura
 
Том 18, № 2 (2014) Вплив заміщення Плюмбуму Кальцієм на електрофізичні властивості подвійного ванадату натрія плюмбуму Pb8 Na2 (VO4)6 Анотація   PDF (Русский)
A. V. Ignatov, A. O. Zhegailo, D. M. Utochkin, K.I. Kolesnikova
 
№ 1/2 (2015) Вплив перевантаження на вільні коливання кільцевої невагомої мембрани, розташованій на вільній поверхні рідини. Анотація   PDF (Русский)
Yu.M. Kononov, O.I. Fedorchuk
 
№ 1 (2012) Вплив похідних фенілантранілової кислоти на ріст листків, сумарний вміст хлорофілу а і б та врожайність озимої пшениці. Анотація   PDF
S.O. Pryplavko, V.M. Haviy, О.V. Sukhoveev, V.V. Sukhoveev
 
Том 18, № 2 (2014) Вплив структури трансфазного каталізатора на швидкість реакції аміноліза 4-нітрофенілового естеру N-бензилоксікарбонілгліцину в двофазній системі рідина/рідина Анотація   PDF (Русский)
O. V. Baranova, V. S. Doroshkevich, A. N. Shendrik
 
№ 1 (2012) Вплив структурно-температурних факторів на швидкість ацидолізу епіхлоргідрину о-заміщеними бензойними кислотами в присутності органічних основ. Анотація   PDF (Русский)
M.A. Sinelnikova, D.S. Stepanova, E.N. Shved
 
№ 1 (2012) Вплив форм виробки поблизу завантаженої денної поверхні на концентрацію напружень навколо неї. Анотація   PDF (Русский)
S.A. Kaloerov, E.V. Avdyushina, A.B. Mironenko
 
Том 18, № 2 (2014) Гаметофітний добір на жаростійкість у соняшника культурного Анотація   PDF (Русский)
I. V. Totsky, V. A. Lyakh
 
Том 17, № 2 (2013) Гранична рівновага замкнутої цилідричної оболонки з поздовжньою тріщиною за змінного в часі навантаження Анотація   PDF
M.M Nykolyshyn, M.I. Makhorkin
 
Том 18, № 2 (2014) Групова класифікація лінійного стохастичного диференціального рівняння Іто Анотація   PDF (English)
О. V. Alexandrova
 
№ 1/2 (2015) Деякі узагальнення адекватних дуо-кілець. Анотація   PDF
N.R. Ronska
 
Том 18, № 1 (2014) Дифракційне розсіювання нормальних хвиль зсуву на тунельному циліндричному включенні в пружному шарі із закріпленими гранями Анотація   PDF (Русский)
D. S. Vukolov, V. I. Storozhev
 
№ 1/2 (2016) До аналізу динаміки збурення форми межі ступінчастого диска, що обертається. Анотація   PDF (Русский)
D.M. Lila
 
№ 1-2 (2017) До аналізу динаміки обурення форми кордону обертаючого пружнопластичного радіально неоднорідного ступінчастого кільцевого диску. Анотація   PDF (Русский)
D.M. Lila
 
№ 1 (2012) Дослідження інтенсифікації конвективного теплообміну при імпульсній подачі теплоносія. Анотація   PDF (Русский)
A.B. Birukov
 
Том 18, № 1 (2014) Дослідження модифікованої кераміки ЦТС з малими діелектричними втратами Анотація   PDF (Русский)
V. V. Klimov, N. I. Selikova, A. N. Bronnikov
 
№ 1 (2012) Дослідження можливостей континуальної моделі розчину для системи неелектроліти – н-октанол. Анотація   PDF (Русский)
A.I. Lutsyk, S.Yu. Sujkov, O.V. Sukhovii
 
26 - 50 з 180 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>