Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1 (2012) Один випадок поліноміальних розв’язків диференціальних рівнянь руху гіростата у магнітному полі з урахуванням ефекта Барнетта-Лондона. Анотація   PDF (Русский)
A.V. Zyza, K.S. Borodkina
 
№ 1 (2012) Оптимізація пробопідготовки при атомно-абсорбційному визначенні заліза, цинка і міді в соках. Анотація   PDF (Русский)
N.D. Shchepina, A.S. Alemasova
 
№ 1/2 (2015) Оптимізація швидкісного режиму багатоступеневого гарячого деформування при однаковій тривалості ступенів. Анотація   PDF
V.O. Kraievskyi, V.M. Mikhalevich
 
Том 18, № 1 (2014) Оптоелектронні технічні системи захисту інформації. Часове ущільнення–розущільнення потоків даних Анотація   PDF (Русский)
U. G. Bogomaz, T. V. Belik, V. V. Belousov
 
№ 1-2 (2017) Ортогональні доповнення тернарних операцій. Анотація   PDF
Iryna Fryz
 
№ 1/2 (2015) Осесиметричні коливання двошарової ідеальної рідини з вільною поверхнею в жорсткому круговому циліндричному резервуарі з пружним дном. Анотація   PDF (Русский)
Yu.M. Kononov, V.P. Shevchenko, Yu.O. Dzhukha
 
№ 1 (2012) Особливості статистичних властивостей поля деформації фрактальної дислокації. Анотація   PDF (Русский)
V.S. Abramov
 
Том 18, № 2 (2014) Оцінка швидкості збіжності у зворотній задачі Коші для параболічного рівняння із сінгулярними коефіцієнтами Анотація   PDF (Русский)
A. V. Zolotaya
 
Том 18, № 2 (2014) Підмножини критичних частот нормальних хвиль в ортотропному призматичному хвилеводі рівностороннього трикутного перетину Анотація   PDF (Русский)
I. A. Moiseyenko, V. I. Storozhev, M. N. Chernov
 
№ 1 (2012) Піроло[3,4-c]пірилієві солі. Синтез і рециклізація ацетатом амонію Анотація   PDF (Русский)
O.I. Kharaneko, A.O. Kharaneko, S.L. Bogza
 
№ 1/2 (2016) Пакет maple для обчислення рядiв Пуанкаре. Анотація   PDF (English)
L. Bedratyuk, A. Bedratyuk
 
№ 1/2 (2016) Парастрофна симетрія в теорії квазігруп. Анотація   PDF (English)
F.M. Sokhatsky
 
Том 18, № 2 (2014) Перебудова стохастичного стану поля деформації у модельній багатошаровій наносистемі Анотація   PDF (Русский)
V. S. Abramov
 
№ 1 (2012) Перетворення індукції магнітного поля у надпровіднику у результаті термомагнітніх лавин в режимі захвату магнітного потоку. Анотація   PDF (Русский)
V.F. Rusakov, V.V. Chabanenko, S.V. Vasiliev, I.S. Abalyosheva, A. Nabialek, E. Kuchuk
 
Том 18, № 1 (2014) Перехідні процеси в модельній наносистемі з фрактальною квантової точкою Анотація   PDF (Русский)
V. S. Abramov
 
№ 1 (2012) Плоска задача теорії пружності анізотропного тіла з періодичними системами тонких неоднорідностей. Анотація   PDF
Ya.M. Pasternak
 
Том 17, № 2 (2013) Поведінка галогенидів тетраетиламонію в реакції розкриття оксиранового циклу епіхлоргідрину протонвмісними нуклеофілами Анотація   PDF (Русский)
E.V. Malysh, E.N. Shved
 
№ 1-2 (2017) Подання функційних рівнянь через графи. Анотація   PDF
H.V. Krainichuk, A.S. Akopyan
 
№ 1/2 (2016) Поздовжні коливання в невагомості ідеальної рідини, що знаходиться в жорсткому кільцевому циліндричному резервуарі з пружними основами. Анотація   PDF
Yu.M. Kononov, V.P. Shevchenko, Yu.О. Juha
 
Том 17, № 2 (2013) Поліфункціональні інгібітори в реакціях окиснення органічних речовин молекулярним киснем Анотація   PDF (Русский)
V.V Vinogradov, A.N. Nikolaevskyj, A.I. Khyzhan
 
№ 1 (2012) Порівняльний аналіз впливу стероїдного та нестероїдного анаболіків на функціональний стан скелетного м'яза білих щурів. Анотація   PDF (Русский)
V.V. Trush
 
Том 17, № 2 (2013) Прецесійні рухи гіростата зі змінним гіростатичним моментом Анотація   PDF (Русский)
A.O Voznyak, G.O Kotov
 
№ 1 (2012) Прецесійно-ізоконічні рухи другого типу в задачі про рух гіростата зі змінним гіростатичним моментом. Анотація   PDF (Русский)
A.V. Maznev, G.A. Kotov
 
№ 1/2 (2015) Приведення матриць до канонічного діагонального вигляду оборотними теплецевими матрицями. Анотація   PDF
V.V. Bokhonko, B.V. Zabavsky
 
№ 1-2 (2017) Приклад оформлення статті в форматах .pdf та .tex. Анотація   PDF   ТЕХ (English)
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017
 
101 - 125 з 194 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>