Том 17, № 2 (2013)

Зміст

Інформація про Вісник

© Донецький національний університет, 2013
PDF

Математика

H.V. Velichko, I.G. Tkachenko
7-10
A.V Zolotaya
11-13

Механіка

N.V. Antonieva, Y.N. Kononov
14-19
N.S. Bondarenko, А.S. Goltsev
20-26
A.O Voznyak, G.O Kotov
27-36
O.R. Hachkevych, T.V. Kozakevych, M. Gajek
PDF
37-43
N.V. Zhogoleva
44-50
V.A Kovalev
51-55
M.M Nykolyshyn, M.I. Makhorkin
PDF
56-63
B.V Protsyuk, O.P Gorun
PDF
64-70
M.V. Fomenko
71-77
K. Wang, Y.S Pan, N.V Dergachova
78-83

Фізика

L.S. Metlov
PDF
84-89
N.I. Nikitenko
90-97
E.G. Pashynskaya
98-102

Хімія

V.D. Aleksandrov, O.A. Pokyntelycja, N.V. Shhebetovs'ka, O.V. Aleksandrova
103-107
N.I. Bila, O.V Bilyj, L.M. Pron’ko, I.V. Miroshnychenko
108-112
V.V Vinogradov, A.N. Nikolaevskyj, A.I. Khyzhan
113-117
N.I. Gumerova, K.V. Kasyanova, A.V. Notich, G.M. Rozantsev, S.V. Radio
118-122
R.O. Kochkanyan, T.N. Prazdnikova, A.D. Borovik
123-129
E.V. Malysh, E.N. Shved
130-133
N.M. Prokopchuk
PDF
134-138
A.N. Chebotaryov, D.V. Snigur, I.S. Efimova
139-142

Біологія

I.G. Gerasymov
143-148
A.K. Kirillov, A.N. Kazimirov
149-155
V.I. Sobolev, I.L. Kmetko
156-160

Екологія

F.V. Nedopyokin, V.V. Dremov, N.I. Kylikov
161-163
V.V. Shavkun, A.E. Kapustin, E.O. Butenko
164-167

Інформатика

D.N. Makovetsky
PDF
168-175
V.V. Romanuke
PDF
176-182