Том 18, № 1 (2014)

Зміст

Інформація про Вісник

© Донецький національний університет, 2014
PDF

Механіка

O. P. Abramova, S. V. Abramov
7-13
D. S. Vukolov, V. I. Storozhev
14-21
O. Hachkevych, E. Irza, A. Kozyarska
PDF
22-28
E. N. Dovbnya
29-34
A. V. Yelagin, I. A. Moiseyenko
35-42
A. V. Zyza
43-47
S. A. Kaloerov, A. I. Zanko
48-56
S. A. Kaloerov, A. A. Samodurov
57-63
Yu. M. Kononov, N. K. Didok, Yu. A. Dzhuha
64-69
Yu. N. Kononov, N. V. Kiselyova, Mishura Mishura, D. V. Mishura
70-75
O. F. Kryvyy, Yu. O. Morozov
76-83
N. P. Podchasov, I. V. Yanchevsky
PDF
84-90
I. P. Shatsky
PDF
91-93
V. P. Shevchenko, A. Y. Udovychenko
94-98

Інформатика

U. G. Bogomaz, T. V. Belik, V. V. Belousov
99-102
Romanchuk Romanchuk
103-110
S. V. Storozhev
111-115

Фізика

V. S. Abramov
116-123
V. V. Kulish
PDF
124-128
Yu. A. Legenkiy, Yu. N. Pimenov, O. O. Tarasova
129-135
L. S. Pokhyl, V. S. Tkachenko, Yu. I. Gusieva
136-139

Хімія

S. M. Batig, V. I. Melnichenko
140-143
S. V. Zhil’tsova
PDF
144-151
А. V. Ignatov, T. M. Savankova, Е. G. Didorenko, А. Y. Таlykova, Е. I. Getman, L. V. Pasichnik
152-156
V. V. Klimov, N. I. Selikova, A. N. Bronnikov
157-162
V. Y. Maslova, A. N. Nikolaevskyj, E. I. Khyzhan, G. A, Tikhonova, A. I Khyzhan
PDF
163-165
E. Yu. Poymanova, G. M. Rozantsev, E. E. Belousova, N. N. Zaitseva
PDF
166-169
E. A. Reshetnyak, N. V. Ivchenko, V. N. Shevchenko, N. A. Nikitina
170-175
V. V. Stetsyk
176-180

Біологія

I. Yu. Arevadze
PDF
181-185
I. G. Gerasimov
186-188