Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1 (2012) Cилікат лантану та європію зі структурою апатиту. Анотація   PDF (Русский)
Ye.I. Getman, E.V. Borisova, S.N. Loboda, A.V. Ignatov, Yu.V. Kanuka
 
№ 1/2 (2015) λ -розподіл. Властивості та числові характеристики λ -розподілу. Анотація   PDF
I.O. Dohtieva
 
Том 17, № 2 (2013) Єдиний розв’язок у загальній строгій задачі усунення однопараметричної тримодельної невизначеності за принципом гарантовано мінімальних абсолютних відхилень Анотація   PDF
V.V. Romanuke
 
Том 18, № 1 (2014) Ізоморфне заміщення в системі Pb(8-х)GdхNa2(VO4)6O(х/2) Анотація   PDF (Русский)
А. V. Ignatov, T. M. Savankova, Е. G. Didorenko, А. Y. Таlykova, Е. I. Getman, L. V. Pasichnik
 
Том 18, № 2 (2014) Індикаційна роль рослин у системі менеджменту міст промислового регіону Анотація   PDF (English)
A. I. Safonov
 
Том 18, № 2 (2014) Інтегрування системи диференціальних рівнянь з малим параметром при частині похідних Анотація   PDF
I. G. Klyuchnyk
 
Том 17, № 2 (2013) Інтенсифікований рух дефектів у наноструктурних матеріалах, отриманих інтенсивною пластичною деформацією Анотація   PDF (Русский)
E.G. Pashynskaya
 
№ 1/2 (2015) Абстракції потенційної та актуальної нескінченностей і деякі теоретико- множинні побудови. Анотація   PDF (Русский)
N.I. Lavrenko
 
Том 18, № 2 (2014) Алгоритм двохпараметричної апроксимації нормального частотного розподілу нечітким інтервалом Анотація   PDF (Русский)
S. V. Storozhev
 
Том 18, № 1 (2014) Алгоритми управління технологічних режимів водопостачання міст Анотація   PDF (Русский)
Romanchuk Romanchuk
 
Том 18, № 1 (2014) Аналіз асиметрії захворюваності людини Анотація   PDF (Русский)
I. G. Gerasimov
 
Том 18, № 1 (2014) Аналіз других гармонік нормальних хвиль крутіння у закріпленому трансверсально-ізотропному циліндрі: модель врахування геометричної нелінійності Анотація   PDF (Русский)
A. V. Yelagin, I. A. Moiseyenko
 
Том 17, № 2 (2013) Аналіз шляхів кристалізації сплавів в системі нафталін–дифеніл Анотація   PDF (Русский)
V.D. Aleksandrov, O.A. Pokyntelycja, N.V. Shhebetovs'ka, O.V. Aleksandrova
 
№ 1 (2012) Антиоксидантна активність трансгенних рослин цикорію Cichorium intybus L. с геном интерферону-α2b людини. Анотація   PDF
O.Yu. Kvasko, N.A. Matvieieva, А.М. Shachovsky
 
Том 18, № 1 (2014) Антиоксидантна активність хінолілгідразонів при окисненні органічних речовин Анотація   PDF
V. Y. Maslova, A. N. Nikolaevskyj, E. I. Khyzhan, G. A, Tikhonova, A. I Khyzhan
 
Том 18, № 2 (2014) Антирадикальна здатність фенольних антиоксидантів по відношенню до катіон-радикалу 2,2'-азино-біс(3-этилбензтіазолін-6- сульфоновой кислоти) Анотація   PDF (Русский)
V. V. Odaryuk, I. D. Odaryuk, L. V. Kanibolotska, A. N. Shendrik
 
№ 1 (2012) Асимптотично-прецесійні рухи другого типу сферичного гіростату під дією потенціальних та гіроскопічних сил. Анотація   PDF (Русский)
Yu.Yu. Pilpani
 
Том 18, № 1 (2014) Варіант методики оптимізації технологічних теплових режимів в скляному виробництві Анотація   PDF
O. Hachkevych, E. Irza, A. Kozyarska
 
Том 17, № 2 (2013) Варіант числової методики визначення зумовленого структурними перетвореннями залишкового напруженого стану сталевихпластин за нагріву рухомими розподіленими джерелами тепла Анотація   PDF
O.R. Hachkevych, T.V. Kozakevych, M. Gajek
 
Том 18, № 2 (2014) Визначення первинних критеріїв оцінки анти радикальної активності гідрохінона методом полярографії Анотація   PDF (Русский)
A. V. Belyj, N. I. Belaya, K. N. Simonova
 
№ 1 (2012) Визначення умов утворення декавольфрамат-аніонів у водно-диметилформамідному середовищі. Анотація   PDF (Русский)
E.Yu. Poymanova, G.M. Rozantsev, E.E. Belousova
 
№ 1/2 (2015) Використання демпфера пасивного типу для стабілізації малих коливань маятника змінної довжини. Анотація   PDF (Русский)
V.E. Puzyryov, O.V. Kamynina, N.V. Savchenko
 
№ 1 (2012) Використання узагальненої теорії в задачах теплопровідності для ізотропних пластин із теплоізольованим розрізом. Анотація   PDF (Русский)
N.S. Bondarenko, A.S. Goltsev
 
№ 1 (2012) Випромінювання акустичної хвилі з тиском заданого профілю товстостінним циліндричним п’єзоперетворювачем. Анотація   PDF (Русский)
N.P. Podchasov, I.V. Yanchevskiy
 
Том 17, № 2 (2013) Внутрішній час біологічних систем, що самоорганізуються Анотація   PDF (Русский)
I.G. Gerasymov
 
1 - 25 з 148 результатів 1 2 3 4 5 6 > >>